Triệt lông bàn chân & ngón chân - Body and Soul Spa Hanoi

Triệt lông bàn chân & ngón chân

Service details

Time: 10 min
Treatments: Triệt lông bàn chân & ngón chân
Price: 10 MINUTES - 650.000

Booking

  • Morning
  • Afternoon
  • Evening

cost: 0 VND

Step 1 of 3