Móng tay gel cơ bản - Body and Soul Spa Hanoi

Móng tay gel cơ bản

Service details

Time: 20 min
Treatments: Móng tay gel cơ bản
Price: 20 MINUTES - 300.000

Chăm sóc móng truyền thống bao gồm giũa móng, tỉa viền móng và sơn móng gel

Booking

  • Morning
  • Afternoon
  • Evening

cost: 0 VND

Step 1 of 3