Massage Cổ, Lưng, Vai gáy chống stress - Body and Soul Spa Hanoi

Massage Cổ, Lưng, Vai gáy chống stress

Service details

Time: 30 min 60 min
Treatments: Massage Cổ, Lưng, Vai gáy chống stress
Price: 30 / 60 / MINUTES - 380.000 / 750.000 /

Trị liệu dành riêng cho phần cổ, lưng, vai gáy giúp giảm stress với lực ấn vừa phải và nhẹ nhàng, kết hợp các kỹ thuật vuốt và miết khác nhau thúc đẩy lưu thông máu và cho cảm giác thoải mái nhất.

Booking

  • Morning
  • Afternoon
  • Evening

cost: 0 VND

Step 1 of 3