Body and Soul Spa Hanoi - Dịch vụ - Massages, Facials and More

THE HEALING POWER OF TOUCH

Dịch vụ

Body and Soul Spa có trên 80 dịch vụ được cập nhật và đổi mới hàng năm. Các nhân viên được đào tạo kỹ càng và chuyên nghiệp để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất và hiệu quả nhất.

FACIAL MEMBERSHIP

10 Treatments

FREE 2 TREATMENTS

 • Buy any 10 facials
 • Get 2 facials for free

MASSAGE MEMBERSHIP

10 Massages

20% DISCOUNT

 • Buy any 10 Massages
 • Get 20% Discount

LASER MEMBERSHIP

10 Sessions

FREE 2 SESSIONS

 • Buy any 10 sessions
 • Get 2 sessions free

INFINITY MEMBERSHIP

Pay 10.000.000đ

GET 2.000.000Đ

 • Buy Voucher valued 10.000.000đ
 • Get 2.000.000đ

Hair Therapy membership

10 Treatments

FREE 2 TREATMENTS

 • Buy any 20 treatments
 • Get 5 treatments free

Foot Massage Membership

10 Treatments

FREE 2 TREATMENTS

 • Buy any 20 treatments
 • Get 5 treatments free
services