Massage truyền thống Thái Lan

Massage truyền thống Thái Lan

Treatment: min -
Place:

Kỹ thuật kéo căng cơ và ấn huyệt có nguồn gốc từ thời cổ đại giúp cân bằng các dòng chảy của đường dẫn năng lượng. Liệu pháp massage được thực hiện không dầu.

Booking

  • Morning
  • Afternoon
  • Evening

cost: 0 VND

Step 1 of 3